LATIHAN ASAS KHIDMAT BAKTI SAY SIRI 2/2023 ZON TIMUR

JOM SAY BARU YANG BERUMUR ANTARA 18-35 TAHUN MENDAFTAR SEBAGAI PESERTA KHUSUS YANG BERADA DI NEGERI TERENGGANU, KELANTAN DAN PAHANG BAGI MENAMBAH KEMAHIRAN DAN PENGALAMAN BAHARU.

Tempat: PAHANG

Tarikh: 22 September 2023 @ 09:00 AM - 23 September 2023 @ 02:00 PM