Sukarelawan YADIM - Mohon Keahlian

Sila lengkapkan semua butiran di bawah untuk mendaftar.

Dengan mengemukakan permohonan ini, saya mengesahkan bahawa fakta yang dinyatakan adalah benar dan lengkap. Saya faham bahawa sebarang kenyataan palsu yang dibuat oleh saya dalam permohonan ini boleh mengakibatkan saya dipecat serta-merta.