Misi, Visi dan Teras Kami

Apakah Misi Kita?

Platform kepada segmen masyarakat setempat dalam sebarang aktiviti kemasyarakatan & kebajikan.

Apakah Visi Kita?

Melahirkan sukarelawan yang sentiasa sedia berkhidmat.

Apakah Teras Kita?

  1. Keagamaan / Kerohanian
  2. Kebajikan / Pendekatan Sosial
  3. Kesedaran Masyarakat
  4. Kecemerlangan