YADIM MURABBI: LATIHAN ASAS SUKARELAWAN YADIM (LASAK) SIRI 1/2024

TAJUK : TONGGAK MADANI : KEYAKINAN DAN KESEJAHTERAAN
OBJEKTIF : KEYAKINAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM MEMBINA AHLI SAY YANG KOMITED DENGAN AKTIVISMA

Tempat: INSTITUT LATIHAN DAKWAH YADIM (INDAH)

Tarikh: 19 Januari 2024 @ 02:30 PM - 21 Januari 2024 @ 12:00 PM